Loader

... spracováva sa ...

Vlastnosti systému PURLIVE

Samotný systém a jeho technické podklady sú navrhnuté s ohľadom na konštrukčnú jednoduchosť pri budovaní stavby. Tento spôsob výstavby vedie k zníženiu nákladov za stavebné práce, obmedzuje jej chybovosť a veľmi podstatne ju zrýchľuje.

Zrýchleniu procesu výstavby Vaše bývanie veľmi zlacňuje. Nechcete predsa stavať, ale bývať!!!

Hlavné vlastnosti systému PURLIVE

 • Účinná zvuková izolácia
 • Vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti
 • Vysoká požiarna odolnosť
 • Vynikajúca odolnosť proti vlhku
 • Splnené hygienické požiadavky
 • Vysoká únosnosť systému
 • Variabilita spôsobu použitia pri individuálnych projektoch
 • Minimalizácia nevyhnutných technologických prestávok
 • Možnosť montáže za nízkych teplôt /aj v zime/
 • Veľmi vysoká životnosť
 • Výrazné urýchlenie výstavby