Loader

... spracováva sa ...

Stavebný systém PURLIVE

Je univerzálny systém pre riešenie konštrukcie nosných stien a striech rôznych typov stavieb.

Tento stavebný systém možno zaradiť medzi celosvetovo známe SIP /StructuralInsulated Panel/ systémy, ktoré ako základný konštrukčný prvok používajú samonosný sendvičový panel. Ako izolácia je u panelov použitá špeciálna aplikovaná tvrdá, liata PUR pena.

Systém je vďaka svojim vlastnostiam jednoznačne určený pre výstavbu moderných budov dnešnej doby, ktoré kladú absolútny dôraz na ekonomiku a ekológiu.

Systém je pripravený splniť všetky požiadavky kladené na moderné konštrukcie a to ak aj tým súčasným, tak aj tým budúcim. Už dnes teda máte možnosť stavať zo systému, ktorý vyhovie požiadavkám na bývanie budúcim generáciám.

Systém je odskúšaný a testovaný akreditovanými ústavmi a vyhovie všetkým nárokom kladeným na stavebné konštrukcie podľa európskych noriem.

Systém drevených panelov z prelamovaných nosníkov

Systém drevených sendvičových panelov je univerzálny, požiarno vysoko odolný, variabilný stabilný systém, ktorý je určený predovšetkým pre oblasť nízkoenergetickej, pasívnej a v budúcnosti i tzv. nulovej výstavbe.Vyniká najmä v prípadoch, kedy sú kladené nároky na funkčnosť systému, minimalizáciu tepelných strát, ale aj na výslednú architektonickú kvalitu.

Jednotlivé panely systému sú vyrábané ako sendvičová konštrukcia. Panely sú pomocou najmodernejších technológii vypĺňané vstrekovanou polyuretánovou izoláciou, ktorá vďaka jej súčasnému zalisovaniu vytvára z konštrukcie komplexný celok. Výrobná technológia zaručuje hladký, celistvý povrch panelov, ktorý výraznou mierou uľahčuje finálnu povrchovú úpravu. Vďaka spomínanej technológii výroby systém obsahuje veľmi vysoké presnosti jednotlivých dielcov i výslednej stavby.

Montované domy zo systému PURLIVE

Montované rodinné domy zo systému PURLIVE sú postavené na báze ľahkej prefabrikácie dreva. Jedná sa o drevostavby, ktorých nosná konštrukcia je vyrobená z kvalitného sušeného dreva.

Extrémne rýchlosti výstavby sa dosahujú využitím prepracovanej stavebnicovej technológie. Jednotlivé stavebné diely potom tvoria veľkoplošné sendvičové panely, ktoré sa na miesto pomocou mechanizácie usadia a spoja dohromady.

Použitá technológia a veľmi presné dielenské spracovanie zaručuje domom dlhú životnosť a komfortné bývanie.